Falu a városban

Virtuális ökofalu - egy hiteles emberi kapcsolatokra épülő, fenntartható közösség modellje

Mind szélesebb körben tapasztaljuk, hogy az anyagi, társadalmi szélsőségek nőnek, az elszigetelődés fokozódik, a szokások a fenntarthatatlan nyugati típusú fogyasztás-orientált jellegűhöz közelítenek. Nyom nélkül veszítjük el a hagyományos falusi élet minden értékes, fenntartható, szerethető vonását. Az igények kielégítése személytelen formában, a közösségen belüli lehetőségek igénybe vétele nélkül zajlik.

Egy ilyen, fogyasztói modellen alapuló „közösség” sérülékenyebb, erősebb mértékben függ a külső ellátástól, nem használja ki szunnyadó lehetőségeit. Ezen szeretnénk változtatni kezdeményezésünkkel, a „Falu a városban” című, Norvég Civil Támogatási Alap segítségével megvalósuló programmal, újonnan alakult civil szervezetünkkel, a Kör-Te Egyesülettel, illetve a Szívesség-kör konkrét kezdeményezésével.

Azért érezzük szükségesnek ezt a programot, mert úgy gondoljuk, hogy az egyetlen működőképes alapelvet alkalmaznánk, mintát adva a fenti problémák megoldására. Ez a hiteles emberi kapcsolatokra épülő, egymást segítő közösségmodellje, mely kiküszöböli mindazokat a problémákat, melyek az elszigeteltségből fakadnak, s így szélsőségesebb viselkedést eredményeznek. A projekt az élet sok területén érdemi választási lehetőséget ad, s egyúttal módot ad, hogy egy összetartó, együttműködő közösség tagjává váljunk.

Egy legalább 100 együttműködő családból álló falusi jellegű, kertvárosi mintaközösséget építünk fel Szegeden, amelyben az emberek egymást segítik mindennapi megélhetésükben szabadidejük, eszközeik, valamint tudásuk megosztásával. A program célja megmutatni az együttműködésben, a házilag használható eszközök és szabadidő közösségi felhasználásában rejlő lehetőségeket, létrehozva egy interaktív rendszert ezek közvetítésére. Ezt a célt szolgálja ez a weboldal.

 Egészséges élelem előállítását segítő, környezetbarát háztartást kialakító eszközöket adunk kölcsönzéses használatra. Megosztjuk egymással a használatukhoz szükséges tudást és az új szokások előnyeit is. Másrészt az eszközpark csak katalizálni szeretné a közösségi segítségnyújtás és eszközcsere hosszú távon működő, méltányos rendszerét. A hosszú távú cél ugyanis egy összetartó, együttműködve életképesebb, kevésbé környezetterhelő, költséghatékonyabb, falusiasabb szellemiségű, ugyanakkor a modern viszonyokat, problémákat jól kezelő közösség fenntartása városban, elsősorban kertvárosi környezetben. Továbbá célunk ennek hiteles, első kézből való bemutatása az érdeklődők szélesebb körének, hasonló kezdeményezéseket indukálva.

 

Amennyiben a program felkeltette az érdeklődésedet, keress meg bennünket a jelen weboldalon megadott elérhetőségek valamelyikén.

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
How to get bonus http://f.betroll.co.uk/ Betfair